top of page
搜尋

中學音樂治療分享講座

[02/11/2022]

《音樂可以當藥食?》

音樂可以點樣「治療」人?

我哋冇病冇痛洗咩治療呀?

感謝同學們積極參與同創作,

希望今次活動可以令大家認識音樂治療多啲啦!


4 次查看0 則留言

댓글


bottom of page